Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat, in het bijzonder thv van nek en rug, maar ook in bovenste en onderste ledematen.

 

Bij manuele therapie gaat men door middel van specifieke spier-, gewrichts- en neurologische testen de oorzaak van de klacht zoeken. Hiervoor wordt elke manuele behandeling voorafgegaan door een vraaggesprek en uitgebreid functieonderzoek. Op basis daarvan wordt een behandeling opgesteld, bestaande uit specifieke technieken om de gewrichtsfunctie –en beweging te normaliseren en spierspanning te reduceren. Aanvullend worden oefeningen aangereikt om spiercontrole, kracht, stabiliteit en coördinatie te verbeteren en zo herval te voorkomen. De oefeningen en houdingsadvies werken nl herstellend, maar ook preventief.

 

Zeer belangrijk binnen de manuele therapie is dat het lichaam als een geheel wordt gezien. We trachten een verband te leggen tussen de verschillende regio’s en stelsels van het lichaam. Zo kan bv hoofdpijn afkomstig zijn van een nekblokkage of kan een steeds terugkerende verekking van de hamstrings een gevolg zijn van een verkeerde stand van het bekken. We gaan al deze mogelijke oorzaken na en behandelen de patiënt zo totaal mogelijk.

 

Klik hier voor meer informatie

Kaakklachten (of klachten van het temporomandibulaire systeem) kenmerken zich door pijn in het aangezicht, oor en/of tanden, het beperkt kunnen openen van de mond, pijn bij kauwen of geeuwen, knappend gevoel of klik rond de kaak, blokkage van de kaak of abnormale slijtage van het gebit door klemmen of knarsen van de tanden op elkaar.  Ook hoofdpijnklachten kunnen ontstaan of beïnvloed worden door het verkeerd functioneren van het kaaksysteem.

Eerst wordt een analyse gemaakt van de mogelijk betrokken structuren om en rond dit systeem.  Daarna worden deze besproken en behandeld met gerichte spier -en mobilisatietechnieken, aangevuld met specifieke adviezen op maat.

 

Deze behandeling kan worden voorgeschreven door zowel de huisarts als de tandarts.